nepřehlédněte

Hrad Nové Hrady – pevnost na úpatí Novohradských hor

Vmyslíš-li si, jak ohaři v psincích říjí, pověžný troubou bezpečnost ohlašuje a holomci hrad obcházejíce na sebe volají, máš obraz hradu středověký ...
 


Zprávy

Toulavá kamera zamířila na Nové Hrady

24. 7. 2016

Česká televize se svým pořadem Toulavá kamera natáčela na hradě. Reportáž můžete shlédnout na stránkách ČT.

Nové Hrady na Facebooku

7. 7. 2016

Na začátku července byla spuštěna nová facebooková stránka hradu. Nalezte zde všechny informace o akcích na hradě i zajímavosti z každodenního provozu.

Cesta od zadní brány hradu do Terčina údolí uzavřena

5. 4. 2016

Pěšina pod hradní zahradou je z důvodu havarijního stavu opěrné zdi zahrady dočasně uzavřena. Hrozí zřícení a sesuv materiálu. Nejbližší cesta do Terčina údolí vede ze...

Tipy na výlet

  • Tvrz Žumberk leží asi 12 km západně od hradu Nové Hrady. Postavena byla v 15. století pány ze Žumberka, později v držení Pouzarů z Michnic a Rožmberků. Od roku 1620...

  • Tvrz Cuknštejn se nachází v západním cípu Terčina údolí asi 6 km od hradu Nové Hrady. Tvrz vznikla pravděpodobně v 15. století, v roce 1491 je zde připomínán Vilém...

  • Raně barokní klášter v centru města založený Ferdinandem Buqouyem roku 1677